.
İç İletişim Eğitimleri ve Çiçek Workshopları
İç İletişim Eğitimleri Çiçek Workshopları
 
Sun Floral School ve Esra Okur Eğitim Danışmanlık’ın “Co-branding” stratejisi ile
tasarlamış olduğu Eğitimler, “Öğrenme” konforunun arttırılması adına interaktif
içerikte tasarlanan Yetişkin Eğitimlerini, tek bir uygulamada ve etkinlik bazında
derinleştirmeyi hedeflenmektedir.
 
Katılımcılarını bir iş gücü olarak değerlendirerek onlara bu minvalde katkı
sağlamayı hedeflemenin öncesinde, her bir katılımcının “Birey olarak kendisi ve
çevresi ile olan ilişki yönetimine” odaklanan eğitim içerikleri; sanatsal bir
faaliyetin, çoğu bireyin kendisini en huzurlu hissettiği doğa unsurlarının
kullanılarak gerçekleştirilmesi ile etkinlik sağlamaktadır.
 
Şoklanmış bitkiler ve çiçekler ile yapılan eğitimlerde; işletme yöneticileri,
personel statüsünde yer alan insan kaynağı ya da işletmenin hedefleri ortak olan
takımları ile gerçekleştirilen eğitimler sırasında iki yöntem seçilmiştir.
Eğitimler sırasındaki öğreti ve evrensel bilgi, SUN FLORAL SCHOOL’un
eğitmenleri Sayın Nagihan ÖZEN ile Eğitmen ve İK Performans Yönetimi Uzmanı
Sayın Esra OKUR tarafından paylaşılmaktadır.
 
Kurumların birbirinden farklı özelliklere sahip çalışanlarının öncelikle bireysel
potansiyellerini ve devamında diğer çalışma arkadaşlarının potansiyellerini
“Öğrenme Aşamalarını” odakta tutarak görsel bir üretim ile fark ettiği, böylelikle
“Farklı Bakış Açılarının Varlığını” bir kez daha hatırlayarak “Kabullenme Eşiğine”
odaklanmalarının sağlanır. Kabullenme eşiği hakkındaki farkındalık yani eyleme
geçme teşviki ile katılımcıların birbirlerini “Anlama ve Duygudaşlık Empati
Kurma İsteğinin” önemine yönlendirildiği, “Birlikte Hareket Etme ve Uyum
Becerisi” kazanımı için paylaşımın ve “Ortak Değerlerin” esas alınması gereğini
vurgulayan ve sonunda iki yönlü iletişimin, yani etkileşimin iş sahasındaki
dinamiklerini; katılımcıların “Doğa unsurlarına dokunmasını” sağlayarak olumlu
bir eğitim ortamında ortaya koyuyoruz. ““Uyum Becerimizi Tasarımla Fark
Ediyoruz” bu eğitimlerin ilkidir. İşletme insan kaynağı bu eğitim kapsamında,
bireysel uygulamalar ile katılımcı olmaktadır.
 
İkinci Eğitim tasarımımız; hiyerarşik düzende orta düzeyden başlayarak üst
düzeye uzanan yöneticilerin homojen bir dağılımda bir araya getirildiği ya da
işletmenin hedefi ortak olan takımlarının (satış ekibi, bir proje grubu vb. gibi)
katılımcı olduğu, kitlesel bir sanat-doğa tasarımının ortaya konulmasına
odaklanan “Tasarımın Gücü” eğitimidir.
 
Bu eğitim içeriğinde hedef; bir “Ekibi Yöneterek” ve aynı zamanda “Diğer Ekip
Yöneticileri ile İlişkileri” ile de “Yönetici Etkinliğini” ortaya koyan iş gücünün
“Yönetsel Becerilerini” ölçmek ve geliştirmektir.
 
“Yeni Nesil Yönetim Yaklaşımlarını” esas alan eğitim içeriği, yöneticilerin bireysel
yeteneklerini “Birlikte Üretim” ya da “Üretime Yönlendirme” aşamalarında nasıl
kullandıkları ile ilgilenmektedir. Burada ölçülen ve gelişimi hedeflenen beceriler
“Sahayı Anlama İsteği”, “Aktif Dinleme”, “Motivasyon Yönetimi”, “İkna
Becerilerinde Duyuları Yönetme Becerisi” ile yönetme ve yönlendirme
faaliyetinde ortaya konan “Üslup” konularıdır.
 
Bu eğitimde, 6 kişilik katılımcı grupların bir arada tasarladığı sanatsal üretimin
“İşletmenin ya da ekibin vizyonun bir parçasını oluşturması” ve tüm katılımcı
grup üretimlerinin Eğitim sonunda bir araya getirildiğinde bir bütün
0luşturulması planlanmaktadır. Böylelikle her katılımcı grup ve her bir katılımcı
“Bütünün Bir Parçası Olduğunu” ve başarının birlikte üretim ile gerçekleştiğini,
sanat-doğa üretiminin naifliğinde bir kez daha hissetmektedir.
 
SUN FLORAL SCHOOL olarak tasarladığımız eğitimlerimizde etkinlik ölçümüz
sadece eğitim içeriklerindeki verimlilik olarak görülmemekte, eğitim
hedeflerimizin başında “Topluma Karşı Sorumluluk Bilinci” de yer almaktadır.
Eğitimlerimizde bitkilerin sesini duymak, doğa bilinci, karbon ayak izi ve güncel
doğa sorunları üzerine bilgi ve duygu aktarımı yapılmaktadır. Bireysel ve
toplumsal bilinçlenme desteklenmekte, doğaya dokunan ve onu inşa eden
katılımcılarda “Doğa ve Bitki Bilinci” desteklenmekte ya da oluşturulmaya
çalışılmaktadır.
 
Bitkiye dair öğrenilen detaylar, doğanın ruhunun kattığı enerji ile
bütünleştiğinde kısa ve uzun vadede motivasyon sağlamakta, katılımcılar
tarafından ortaya konulan tasarımın sergilenmesi kendi yaptıkları bir ürünü
kurumun bir parçası olarak görmeleri ile aidiyet duygularını güçlendirmektedir.
Bireysel çalışmalarda bir tasarımı ortaya koymak, üretmenin süreçlerini görmek,
beden-zihin gücünün aynı anda aktif olmasıyla birlikte doğanın muhteşem
enerjisi bireylere üretmenin hazzını yaşatmaktadır. Doğadan aldığımız ilhamı
paylaştığımız Eğitimlerimizin sonrasında aldığımız geri dönüşler de bu haz
paylaşımını, “Kendim için yaptığım en güzel şey buydu.” cümleleriyle
taçlandırmaktadır.
 
Eğitim Çıktısı:
Eğitim içeriğinde hedef; Doğal materyalleri kullanarak çalışılan mekana değer
katma ve aidiyet duygusunu güçlendirmektir.
 
“Ekibi Yöneterek” ve aynı zamanda “Diğer Ekip Yöneticileri ile İlişkileri” ile de
“Yönetici Etkinliğini” ortaya koyan iş gücünün “Yönetsel Becerilerini” ölçmek ve
geliştirmektir. “Yeni Nesil Yönetim Yaklaşımlarını” esas alan Eğitim içeriği,
yöneticilerin bireysel yeteneklerini “Birlikte Üretim” ya da “Üretime
Yönlendirme” aşamalarında nasıl kullandıkları ile ilgilenmektedir. Burada
ölçülen ve gelişimi hedeflenen beceriler “Sahayı Anlama İsteği”, “Aktif Dinleme”,
“Motivasyon Yönetimi”, “İkna Becerilerinde Duyuları Yönetme Becerisi” ile
yönetme ve yönlendirme faaliyetinde ortaya konan “Üslup” konularıdır.
Projen Mi Var?
Sosyal sorumluluk projeleriyle insana, doğaya katkı sağlamak için öneri ve projelerin varsa
İletişime Geçin
F316640AA97375B020D3B7569A43411B